Utveckling av ett certifieringssystem för hållbar utveckling för den fria bildningen på svenska

- Certifiering  av hållbar utveckling i svenskspråkig fri bildningsverksamhet

Bildningsalliansen har i samarbete med Okka-stiftelsen ansökt om finansiering för ett projekt som gäller certifiering av hållbar utveckling i svenskspråkig fri bildningsverksamhet. Undervisnings och kulturministeriet, UKM, har beviljat finansiering för projektet, som förvekligas under 2014- juni 2015.

Kriterierna och certifieringen har utformats till verktyg och sporrar för utveckling av läroanstalternas verksamhet och kvaliteten på undervisningen. Kriterierna ställer upp en målnivå för skötsel av frågor kring hållbar utveckling. Mera information om kriterierna finns här: http://www.koulujaymparisto.fi/sivu.php?id=1810

Målsättningarna för projektet är att

  • kartlägga behov gällande hållbar utveckling, utbildningsbehov och intresse för i bruks tagning av kriterierna
  • provköra kriterierna i pilotläroinrättning/ar
  • planering och förvekligandet av nätverk i Svenskfinland, som kunde sprida kunskap och information om kriterierna, ge stöd och förmedla tilläggsinformation

Fria bildningens pilotläroinrättningar är:

Borgå folkakademi
Kronoby folkhögskola
Vasa sommaruni

Resultat:

Kriterierna samt dess digra stödmaterial är tillgänglig här.

Broschyren "Kriterier och certifiering för hållbar utveckling i läroanstalter - Fria bildningen" (pdf, 2,0 Mb)

Välkommen på svenskspråkig fortbildning, som arrangeras december 2015- november 2016, läs mera här

Som projektledare verkar Tove Holm vid Suomen Ympäristöopisto SYKLI, som kan nås på mail: tove.holm@sykli.fi, eller telefon 050- 574 6471, som gärna svarar på tilläggsfrågor angående projektet, kriterierna och främjandet av hållbar utveckling i fria bildningen.