Bildningsalliansen har ansökt bidrag från Erasmus+ och blivit beviljade medel för Mobilitet KA1. Det betyder att vi kan bevilja er bidrag för att delta i fortbildning i Europa. Projekttiden är 1.12.2017-31.12.2018 och fortbildningen behöver ske under den här tiden.

För att kunna delta i en kurs och ansöka om ekonomiskt stöd behöver ni fylla i en intresseanmälan med en motivering för varför just ni behöver få delta i  kursen och på vilket sätt det kommer utveckla er som personer och vilken nytta eventuellt er organisation får av ert deltagande i kursen.

Ni behöver också förbinda er vid att ställa upp och berätta om er erfarenheter av kursen på Bildningsalliansens evenemang.

OBS! Kom ihåg att vara ute i tid med er intresseanälan eftersom vi enbart kan garantera två platser/kurs.

I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.

Tyvärr kan ni inte längre göra intresseanmälan. 

 

Här några möjliga kurser:

Monitoring and evaluation
12-16 Februari 2018, Gouda, Netherlands

Conflict management
16-20 April 2018, Copenhagen, Denmark

Inspiring facilitation, teaching and training
15-19 January 2018, Copenhagen, Denmark

Passion in teaching (for teachers)
19-23 March 2018, Linz, Austria

Consulting and development of teams and groups
12-16 March 2018, Copenhagen, Denmark

Narrative coaching and guidance
5-9 Februari 2018, Copenhagen, Denmark