Validering

Bildningsalliansen är svenskspråkig projektpartner i ett utvecklingsprojekt kring validering inom fria bildningen, finansierat av Utbildningsstyrelsen och koordinerat av TIEKE.

Projektet använder #osaaminentalteen #osaamisperusteisuus #sparatkunnande 

Till projektsidan (på finska)

Validering i fria bildningen

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad