Föräldrar i fokus
1.9.2019 - 31.12.2020

MÅL OCH SYFTE

Projektets övergripande mål är att skapa en modell som främjar nyanlända föräldrar och speciellt hemmaföräldrars inklusion i närsamhället och i skolans verksamhet. Modellen kan användas fritt för sig eller som en del av den fria bildningens integrationsutbildning.

Det allmännyttiga syftet med ansökan är att inkludera och göra nyanlända föräldrar mera delaktig i barnens skolgång, i den lokala hem och skola föreningen och i närsamhället. Projektets sekundärar syfte är att främja språk och kulturkännedom för nyanlända föräldrar.

Projektet ”Föräldrar i fokus” vill stärka nyanlända föräldrars, och speciellt hemmaföräldrars, integration och inklusion i närsamhället samt deras delaktighet i samarbetet hem och skola genom att utveckla modeller  och material för att förbättra och stärka samarbetet mellan hemmet och skolan för nyanlända familjer samt överkomma språkliga hinder och brister

MÅLGRUPP
Projektets primära målgrupp är nyanlända föräldrar och speciellt hemmaföräldrar. 

Sekundära målgrupper är lokala skolor och Hem och skolaföreningar samt den fria bildningens integrationsutbildningar. Målsättningen med modellen och det utvecklade materialet är att de även ska gå att användas och implementeras i befintlig integrationsundervisning inom den fria bildningen. 

PROJEKTPARTER: Bildningsalliansen, Förbundet Hem och skola´s projekt "Varje förälder är en resurs" och "Föräldrabarometern"

Projektet finansieras av Svenska Folkskolans Vänner

  

 

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad