Bildningsalliansens samarbetspartners

Ingen organisation, oavsett hur stark den är, kan göra allt själv. Vi samarbetar aktivt med flera olika organisationer kring gemensamma teman, intressebevakning, projekt, utbyte av information, och mycket mer.

Finland

 1. Finlands folkhögskoleförening
 2. Folktinget
 3. Fritt Bildningsarbete
 4. Förbundsarenan
 5. Hufvudstadsbladet (med bloggen Livslärd)
 6. Kansalaisopistojen liitto - Medborgarinstitutens förbund
 7. KVS
 8. Opintokeskukset ry
 9. Sommaruniveriteten i Finland
 10. Urheiluopistot
 11. Utbildningsstyrelsen (med EPALE, Erasmus+ och Nordplus-samarbete)

Norden

 1. Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL
 2. Folkbildningsförbundet (Sverige)
 3. Folkbildningsrådet (Sverige)
 4. VOFO (Norge)
 5. DFS (Danmark)

EU

 1. European Association for the Education of Adults

 

 

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad