Bildningsalliansens medlemsförmåner

Det lönar sig att vara medlem i Bildningsalliansen! Vi är Finlands enda svenskspråkiga nationella takorganisation för fri bildning/folkbildning. Medlemsskap är billigt, och förutom alla förmåner vet du också att du är med och gär skillnad. Tveka inte, gå med nu!

Som medlem får du bland annat

 • Nyhetsbrev var fjärde vecka
 • Synlighet via Bildningsalliansens webbsida/facebook/twitter/instagram-kanaler
 • Hjälp, råd och handledning inför nordiska och europeiska projekt
 • Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt (nationella, nordiska och europeiska)
 • Handledningar och broschyrer
 • Möjlighet att delta i våra regionala nätverk
 • Förmånlig Zoom-licens
 • Förmånlig Webropol-licens
 • Tillgång till Lärarbanken
 • Tillgång till fortbildningar och seminarier
 • Beställning av förtjänsttecken
  • beställningar av förtjänsttecken och tillhörande diplom riktas till marie.granbacka@bildningsalliansen.fi  

   

En fritt formulerad medlemsansökan kan skickas till Bildningsalliansens styrelse, som tar upp den på nästa möte.