Kontaktuppgifter

Bildningsalliansen r.f.
Georgsgatan 18

00120 HELSINGFORS

förnamn.efternamn (at) bildningsalliansen. fi
FO-nummer: 
1443364-0

Henrika Nordin
Verksamhetsledare
Tfn 044 - 353 1813

 Marie Granbacka
Verksamhetskoordinator
Projektledare, ESF-projektet "Integration och entreprenörskap"
Tfn 045 - 809 6990
Jakobstad/ Campus Allegro
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

 

 

 

 

 

 

 


Johanni Larjanko
Kommunikatör (Sakkunnig inom digitala tjänster och digital delaktighet)
Nationell NVL-koordinator
Tfn 044 - 770 6592