NVL, eller Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande är ett program under Nordiska Ministerrådet. Nätverket grundades 2005. NVL har en heltidsanställd huvudkoordinator och halvtidsanställda nationella koordinatorer i varje nordiskt land. NVL arbetar med alla former för vuxnas lärande, och arbetsformen är främst tematiska nätverk.

Bildningsalliansen är nationell koordinator för NVL i Finland och ansvarar för information om NVL, spridning av NVLs resultat, nätverkande och nyhetsbevakning i och från Finland.

Johanni Larjanko är nationell NVL-koordinator, och arbetar på halvtid med NVL i Finland.

Läs mer om NVLs vision, nätverk och verksamhet HÄR