Utbildnings- och föreläsningsmaterial

 

Material från Informationsdag för rektorer 14.09.2018

Omvälvningen i arbetslivet och aktuellt inom fria bildningen - Undervisningsråd Annika Bussman

 

Material från Bildningsalliansens årskongress 22-23.03.2018

Betraktelse ur ett beslutsfattarperspektiv - Mikaela Nylander

Vapaa sivistystyö tänään ja huomenna - Aaro Harju

Det yttre trycket - omvärldsanalys för det svenska i Finland - Björn Sundell

Framtiden är bättre än vi tror- trender och teknologier som hjälper oss att skapa en bättre värld - Cristina Andersson

 

EUs dataskyddsreform - GDPR

Material från informationstillfällena i Helsingfors (2.2) och Vasa (9.2)

Dataskyddsförordningen - Ant Simons (Webbhuset)

 

 

Styrdokument för nivå- och kursbeskrivningar i språk

Handledningen utarbetadas av språklärare från Vörå till Kristinestad inom ramen för ett kvalitets- och utvecklingsprojekt år 2013.
Ladda ner dokumentet här!

Utbildnings- och föreläsningsmaterial (som visats på utbildningstillfällen)

Fria bildningens synlighet och plats i media 28.3.2014
Ari Nykvist, medieforskare, Åbo Akademi

Trendspaning - att upptäcka utmaningar och möjligheter / Neurovetenskap 27.3.2014
Carola Lindholm-Gerlin, HR-konsult

Strukturella förändringar & strukturutveckling 17.3.2010,
Björn Wallén (Svenska studiecentralen)

Resultat om hjärnforskning under temat Kultur och hälsa 14.1.2010
Gunnar Bjursell (professor i molekylär biologi vid Göteborgs Universitet)

Presentation om konceptet att utbilda motionskompisar för seniorer 14.1.2010
Hälsocoach Kitty Seppälä

Presentation om FRISBI 14.1.2010, den allfinlandssvenska utredningen om den fria bildningens framtida samarbets- och strukturmodeller som forskaren Kjell Herberts kommer att genomföra