Utbildnings- och föreläsningsmaterial

Styrdokument för nivå- och kursbeskrivningar i språk

Handledningen utarbetadas av språklärare från Vörå till Kristinestad inom ramen för ett kvalitets- och utvecklingsprojekt år 2013.
Ladda ner dokumentet här!

Utbildnings- och föreläsningsmaterial (som visats på utbildningstillfällen)

Fria bildningens synlighet och plats i media 28.3.2014
Ari Nykvist, medieforskare, Åbo Akademi

Trendspaning - att upptäcka utmaningar och möjligheter / Neurovetenskap 27.3.2014
Carola Lindholm-Gerlin, HR-konsult

Strukturella förändringar & strukturutveckling 17.3.2010,
Björn Wallén (Svenska studiecentralen)

Resultat om hjärnforskning under temat Kultur och hälsa 14.1.2010
Gunnar Bjursell (professor i molekylär biologi vid Göteborgs Universitet)

Presentation om konceptet att utbilda motionskompisar för seniorer 14.1.2010
Hälsocoach Kitty Seppälä

Presentation om FRISBI 14.1.2010, den allfinlandssvenska utredningen om den fria bildningens framtida samarbets- och strukturmodeller som forskaren Kjell Herberts kommer att genomföra