Enligt diskrimineringslagen som trädde i kraft vid ingången av år 2015 ska förutom staten och kommunerna även utbildningsanordnare och arbetsgivare utarbeta en likabehandlingsplan och främja likabehandling. Alla arbetsgivare som har minst 30 anställda ska utarbeta en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplanerna ska vara klara senast hösten 2017. Likabehandlingsplanen kan vara en del av t.ex. jämställdehtesplanen. 

På Justistieministeriets hemsida finns stödmaterial för att underlätta planeringen och genomförandet av likabehandlingsplaner.

Mera stödmaterial för uppgörandet av likabehandlingsplaner:

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för utbildningsorganinsationer inom den fria bidldningen
- Presenation på Bildningsalliansens informationsdag 16.9 av Pia Berg, Taso-arvokouluttaja WoM Oy

Verktyg för bedömning av likabehandling
- Material utarbetat av Justitieministeriet