Material - allmänt

 

Material för att utbilda aktiva och demokratiska medborgare inom fritt bildningsarbete (2020). Materialbanken skapades i projektet Aktiivinen ja demokraattinen kansalaisuus, ADEKA 2018-2020. Materialbanken innehåller också en svenskspråkig slutrapport som samlat ihop projektinsikter, undervisnings- och studiematerial samt en guidebok. 

Bildning för alla (2016) - Projektet ”Bildning för alla” vill synliggöra existerande samarbeten mellan den fria bildningen och övriga läroanstaltsformer i Svenskfinland.
- Kompendiet beskriver dessa samarbeten med exempel från Helsingfors Arbis och Kronoby folkhögskola, samt resultat från den kartläggning som gjorts bland Bildningsalliansens medlemmar.

Handbok - inspiration och checklista för lärare som arbetar på distans (2015)
- Handboken är en del av kvalitets- och utvecklingsprojektet Flex:lär som instituten inom Norra Ligan (Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Kronoby. Karleby) och Skärgårdens Kombi haft tillsammans.
- Målgruppen för handboken är lärare som håller distanskurser eller som är intresserade att börja hålla kurser på distans. 

Rapport över nordisk fortbildning inom hållbar utveckling

Arrangera mera - handbok i hur man arrangerar olika typer av kulturevenemang 

I handboken tar skribenten Jenny Holm upp allmänna tips kring evenemangsplanering och specifika tips kring att ordna musikkonserter, dans- och teaterföreställningar och konstutställningar.

Målgruppen för handboken är fria bildningen, föreningar och enskilda kulturutövare, vilket innebär att ett kulturevenemang i den här bemärkelsen kan vara allt från att arrangera en konsert med en känd artist till att ordna en konstutställning med bildkonstelevernas verk från den gångna terminen. Handboken är tänkt att kunna användas oavsett evenemangsstorlek, oavsett konstform. Tanken är att man ska dra nytta av de tips som passar just den egna tillställningen och anpassa dem efter behov.

Boken kan beställas i tryckt form från Bildningsalliansens kansli för 10 euro per ex. Skicka beställningen per e-post till henrika.nordin(at)bildningsalliansen.fi 

Till boken hör också en checklista som kan laddas ner här.

Länk till artikel om handboken (Vasabladet 15.4 2015)

 

Jag - lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen, Projektet Kompetensforum & Bildningsalliansen rf (2013)
"Jag - lärare?" finns från och med augusti 2014 även på finska samt engelska.

 

SFV:s studiecentral ebjuder alla handböcker och andra böcker gratis,  mottagaren betalar enbart portot. Förteckning över alla böcker och beställningsanvisningar hittas här.