Behövs svenskspråkig utbildning?

22.11.2019 kl. 12:09
Det skall nu utredas.

Bildningsalliansen gläder sig över att en utredning kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag och utmaningar görs. Med tanke på att fritt bildningsarbete inte direkt nämns i pressmeddelandet om utredningen har  Bildningsalliansen samlat ihop punkter som de ser som viktiga då man ser på den svenskspråkiga utbildningen i sin helhet. 

Bildningsalliansen är gärna med i diskussionen om den svenskspråkiga utbildningens framtid  och bidrar gärna i processen kring utredningen.

Följande brev har skickats till minister Li Andersson, beslutsfattare och tjänstemän.

Henrika

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad