Fortbildning - Digitalt lärande och undervisning

09 September 2020 kl. 13.00–16 December 2020, 16.00

 

Vasa sommaruniversitet erbjuder personalfortbildning inom det fria bildningsarbetet: Digitalt lärande och undervisning, verktygslåda för lyckad digitalisering

Utbildningen är avgiftsfri för deltagaren. Deltagandet sker på plats i Vasa eller online via Zoom.
Kursbeskrivningen och tidtabell som pdf

Utbildningen sker under hösten 2020 och våren 2021, och är riktad till undervisningspersonalen inom det fria bildningsarbetet. Även den administrativa personalen kan delta, men undervisningspersonalen har förtur. Den administrativa personalen anmäler sig till reservplats, och platserna delas ut till den administrativa personalen efter den sista anmälningsdagen har gått ut, om det finns lediga platser. Vasa sommaruniversitet kommer att skilt kontakta alla som är på reservplats.

Anmälningar senast 9.8.2020. Max deltagarantal är 30, deltagarna antas i anmälningsordning.

Mera information och anmälan: 

https://tinyurl.com/y7erowny

Välkommen med!

Finansiär: Utbildningsstyrelsen

 


Plats
Vasa eller Zoom

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad