Fri bildning i världen

Bildningsalliansen jobbar i första hand med fri bildning på svenska i Finland. 
Styrelsen har 2015 slagit fast att vi också ska arbeta i Norden, och bevaka utvecklingen i resten av världen, speciellt inom EU. 

Vi hjälper våra medlemmar att hitta projektpartners, vi tar emot och koordinerar studiebesök till Finland, vi arbetar aktivt med NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande). Åren 2014-2017 är Bildningsalliansen kontrakterad som NVLs informationskontor. Sedan januari 2018 är Bildningsalliansen nationell koordinator för NVL i Finland.

Bildningsalliansen samarbetar också med Utbildningsstyrelsen (fd. CIMO) kring information om nordiska och europeiska stödprogram för fri bildning (Erasmus+ och Nordplus). Sedan 2017 är vi svenskspråkig strategisk samarbetspartner inom EPALE.

Vi ordnar regelbundet infoträffar och bistår våra medlemmar med rådgivning kring bl.a. projektansökningar.

Mer om UBS

Mer om NVL

Mer om EPALE