Tips för distansundervisning

Senaste uppdatering 12.6.2020

Utvärdering av distansundervisningen våren 2020 - hur har det gått?
- Sammanställning av lärarenkäten
Sammanställning av studerande/deltagarenkäten

Idéer och tips för hur du undervisar inom invandrarutbildningar på distans. Ihopsamlat under den virtuella kaffestunder för invandrarundervisning 29.4.2020.

Material och resurser: 

Utbildningsstyrelsens resurssida

Bibliotek för öppna läroresurser

Kul med svenska (material och onlinelänkar) för undervisning i svenska

Svenska online-material

Lättläst (kan användas för undervisning med invandrare, innehåller också länkar)

Vetamix

Studiehandledningstips

Mera studiehandledningstips

Verktyg, tips, guider, länkar, erfarenheter

Här kan ni bidra med egna tips

Lärums digitala materialbank

EPALEs resursbank om distansundervisning

Verktyg: 

Zoom.us (virtuella möten, föreläsningar, kurser och seminarier) Bildningsalliansens medlemmar kan skaffa Zoom förmånligt via oss. Ta kontakt!

Adobe connect. Etablerad plattform för distansundervisning. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Webbinarie Kom igång med digitala möten (samarbete mellan Bildningsalliansen, Förbundsarenan och SFV). Inbandning från 26.3.2020

Webbinarie kom igång med Zoom (samarbete mellan Bildningsalliansen, Förbundsarenan och SFV). Inbandning från 6.4.2020

Webbinarie kom igång med MS Teams (samarbete mellan Bildningsalliansen, Förbundsarenan och SFV) Inbandning från 20.4.

Så väljer du rätt verktyg för ditt digitala möte (YLE)

FB-gruppen Effective webinars 

Organisera virtuella konferenser webbinarie 18.3. 

UNESCO Handbook on Facilitating Flexible Learning During Educational Disruption

En massa instruktionsvideon (på finska) om hur du använder/kommer igång med diverse digitala mötesverktyg. Från fria bildningens DIKATA-projekt.

Övriga resurser

Finlands folkhögskoleförening samlar tips och länkar här (på finska)

Erfarenheter och utmaningar av distanshandledning (Regionförvaltningsverkets webbinarium 21.4.)

Association for Learning Technology har en omfattande sida med material, verktyg, guider osv (på engelska)

Svensk tjänst Edtechonline

Skolresurs på Åland

Undervisa på distans - råd och tips

Så gjorde Jakobstad arbis - podden Bildande samtal special

Videon på eller av? Webbkameran i distansundervisning i Regionförvaltningsverkets Bildningspoddem