Coronaviruset och Finland

Bildningsalliansen har publicerat ett ställningstagande 8.4.2020. Läs mer här

Utbildningsstyrelsen ger aktuell och uppdaterad information kring hanteringen av coronaviruset i utbildnings- och inlärningssituationer vid skolor, institut och läroanstalter.

Läs senaste nytt här

Institutet för hälsa och välfärd ger aktuell och uppdaterad information om virusets spridning i Finland och eventuella rekommendationer rörande karantän, inställande av publika evenemang och så vidare.

Läs senaste nytt från Institutet för hälsa och välfärd här

Länkar med information som berör coronaepidemin

Anvisningar till skolor som återgår till närundervisning

UKMs information

UKMs anvisningar för utbildningssektorn

Regionförvaltningsverkets information

UBS information om corona

UBS information om hur coronaviruset påverkar statsunderstöden

De vanligaste frågorna kring corona (samlats av UBS)

UBS stödmaterial för distansundervisning (gäller främst grundläggande och gymnasieutbilding)

SHM information om beredskapen inför corona

Statsrådets aktuella information

Kommuntorget

Information till arbetsgivare (gäller främst kommunala arbetsplatser)

Här hittar ni också samlad information från hela Norden och vilka åtgärder man tagit till