Årets fria bildare

Utmärkelsen Årets fria bildare har instiftats av Bildningsalliansens styrelse för att synliggöra och uppmärksamma det arbete som görs inom fritt bildningsarbete i Svenskfinland.

Priset kan tillfalla någon av Bildningsalliansens medlemsorganisationer eller någon person som jobbar inom fritt bildningsarbete och som under föregående år främjat den fria bildningen.

Samtliga medlemmar i Bildningsalliansen kan nomineras till titeln Årets fria bildare. Medlemmar i Bildningsalliansen kan skicka in förslag med motiveringar varför en viss medlemsorganisation eller person ska utses till Årets fria bildare.

Nomineringstiden är i februari varje år. Första gången är det Bildningsalliansens  arbetsutskott som väljer Årets fria bildare. Därefter väljs Årets fria bildare av en kommitté bestående av förbundets ordförande, verksamhetsledare och en representant för förra årets pristagare.

Vandringspriset delas ut vid Bildningsalliansens årsmöte. Priset delas ut första gången vid årsmötet år 2019.

Pristagaren får också ett diplom.

Länk till nomineringen för Årets fria bildare 2019:  https://link.webropolsurveys.com/S/1CD4B911150757D1