ABF åland

Tredje sektorn på Åland blev bättre med Erasmus+ hjälp

23.01.2020 kl. 22:03
Satsning på Europeisk fortbildning gav nya insikter och mersmak på Åland.

Genom Erasmus+ för vuxenlärande har Åland kunnat fortbilda aktiva och anställda i tredje sektorn. Ett konsortsium av 5 föreningar med ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund som huvudman skrev en ansökan, som godkändes.

Bakgrunden var ett behov på Åland att stärka det internationella samarbetet för att utveckla verksamhetens kvalitet. Konsortiets medlemmar ville bli mer nyskapande och bland annat ge anställda och aktiva möjligheter att utveckla sin kreativitet, träna sitt språk, öka förståelsen för kulturell mångfald och förstå vikten av internationalisering.

Detta har stärkts genom kontakt med de 9 kursarrangörerna och genom att 19 personer har haft möjlighet att delta i kurser. Efter resorna har varje deltagare kommit till öppna möten för föreningar och allmänhet där de inlett samtal och/eller deltagit i workhops. Det har gjort att alla intresserade har kunnat ta del av kunskaper och erfarenheter. På så sätt har idéer, metoder och erfarenheter tagits tillvara över organisationsgränserna både inom och utom konsortiet. Genom projektet har organisationerna lärt sig och sett värdet i att fortsätta inspireras och utvecklas genom internationella kontakter.

Fyra fokusområden

Fyra områden var prioriterade i projektets utvecklingsplan, områden som fortsättningsvis är viktiga.

 1. Europeisk/internationell projektledning,
 2. Digitalisering och socialmedier,
 3. Hållbarhet (miljö och social) och
 4. Aktiv engelska.

I början var det svårt att hitta lämpliga kurser, och flera av kursdeltagarna fann det svårt att vara borta 7 dagar. Det löste sig på ett bra sätt, så att fler kunnat åka iväg men på kortare kurser och till andra länder än planerat. Alla organisationer har skickat någon deltagare men några organisationer har varit mer aktiva. Kurserna har inte ännu lett till mer långsiktigt internationellt samarbete, men nu finns det en bra utgångpunkt för ett nytt projekt då konsortiet känner att de blivit varma i kläderna. Genom konsortiet har samarbetet på Åland också stärkts.

Lärdomar

Alla deltagare har fått nya kunskaper, verktyg, metoder och erfarenheter som redan har givit flera organisationer inspiration. Den största effekten är dock mera långsiktig. Det finns nu ett större intresse och en vilja i alla deltagande organisationer men också generellt på Åland att jobba mer internationellt och vilja utveckla sig inom alla de områden som utvecklingsplanen pekat ut som viktiga.

 1. Ledarskap, flera kurser har haft med ledarskapstemat, t ex hur jobba med grupper, hur engagera människor.
 2. Sociala medier, digitalisering. Flera av kurserna har haft med denna aspekt i sitt lärandekoncept, så att förberedelser har gjort via webb-möten, dokumentationen under seminarier har byggt på att samla märken och kommentera via appar utöver kurser som haft direkt fokus på olika digitala verktyg.
 3. Hållbarhet; både miljö och social. De kurser som valts ut har haft fokus på social hållbarhet. Det har lett till  ökade kunskaper och inspiration om hur man kan arbeta med individers och gruppers kreativitet och hållbar livsstil genom socialt engagemang som jämställdhet och jämlikhet.
 4. Språkkunskaper. En av deltagarna deltog först i en engelskakurs i London för att sen våga åka på en internationell ledarskapskurs i Italien där kursen gick på engelska. Nästan alla kurser har varit på engelska vilket givit direkt praktisk träning i engelska.
 5. Alla kurser har haft många delar i de prioriterade områden vilket inspirerat deltagarna i arbetet i sina organisationer och skapat goda förutsättningar att på olika sätt höja kvalitén på verksamheten. Vi har också fått kontakt med ett antal kursarrangörer som håller hög kvalité vilket är viktigt för framtiden.

 
Kurserna:

 • Callan method - training English: för att stärka självförtroendet och utveckla engelskan för en deltagare med låg grundutbildning
 • Digital Marketing Strategy, working with website design, search engine optimization, Social media, etc: för att utveckla kunskapen kring digtala verktyg som tredje sektorn behöver.
 • Inter City Youth 3 D youth Work: Digital – Diverse – Dynamic- to meet the dramatical social-political changes: för att stärka arbete med unga vuxna via digitala verktyg och utveckla ett mer inkluderande hållningssätt och ta del av utvecklingsarbete i Europa.
 • Art of hosting, sustainability leadership for the future: för att utveckla pedagogiska och inkluderande metoder i att engagera människor i lokalsamhället.
 • Nendre conference - social and educational activities: för att lära om inkluderings arbete ur olika aspekter som jämställdhet, att stärka självkänsla, social solidaritet, att utveckla ett inkluderande samhälle och förebygga socialt utanförskap.
 • Seminarium - tema jämställdhet i EU, Europarådet och Ungern: för att lära om jämställdhet och backlashen i Ungern och om hur EU och Europarådet är organiserat och jobbar med jämlikhet och jämställdhet.
 • Leadership and motivations skills - making teams effective: för att utveckla ledarskapet för att möte utmaningar i en globaliserad värld.
 • Creative LAB: för att utveckla kreativa förmågor genom kreativt skrivande, storytelling, serier, animation, digital media och videokonst.
 • Young people’s impact - democracy processes, and influence on society: för att utveckla arbete för speciellt unga vuxna på ett mer hållbart sätt. 

Mia Hanström
ABF-Åland

Virtuell kaffestund om integrationsutbildning

Virtuella kaffestunder populära

Efter tre kaffestunder kan vi konstatera: de behövs!Läs mera »
06.05.2020 kl. 10:10
Medis vårsalong 2020

Virtuell vårsalong

Våren betyder vårutställningar vid många arbetar- och medborgarinstitut. I år är de digitala.Läs mera »
06.05.2020 kl. 09:20
Borgå.

Borgå sparar, fri bildning påverkas

Så har även Borgå gått ut med information om kommande sparprogram i följderna av coronan.Läs mera »
06.05.2020 kl. 09:03
Ställningstagande om Corona

Fria bildningen och Corona

Bildningsalliansen har publicerat ett ställningstagande 8.4. kring de ekonomiska konsekvenserna av Corona-krisen. Läs mera »
17.04.2020 kl. 12:19

Musikundervisningen på distans i Raseborg

06.04.2020 kl. 08:48
En glad Janne Wass

Ny Tid får folkbildningspris

Igår meddelade SFV att årets folkbildningspris går till tidskriften Ny Tid.Läs mera »
02.04.2020 kl. 09:06

Medborgarinstituten övergår till nätundervisning i Östnyland

"På grund av coronaepidemin måste medborgarinstituten i Lovisa, Sibbo och Borgå inhibera eller skjuta framåt de lektioner som kräver närundervisning. En del ämnen går att studera digitalt." Skriver Svenska Yle, 24.03.2020Läs mera »
25.03.2020 kl. 07:24
Podden Bildande samtal

Dagen fria bildningen blev digital

Så lyckades Jakodstad arbis på rekordtid erbjuda digitala kurser.Läs mera »
24.03.2020 kl. 18:51
Vart är världen på väg?

Klimatet är konst(igt)

En reflektion om värdet av att aktivera sig.Läs mera »
04.03.2020 kl. 15:23
Therese

Möt Livslärds bloggare Therese

Denna vecka presenterar vi Therese Sunngren-Granlund.Läs mera »
02.03.2020 kl. 16:19
Några NVLare i Berlin

Detta fick NVL till stånd 2019

Årsberättelsen har just kommit ut och här finns några av de viktigaste resultaten samlade.Läs mera »
27.02.2020 kl. 01:12
Sök direkt.

Folkbildarmärket är här!

Vi hjälper dig att göra dina kunskaper i folkbildning synliga.Läs mera »
24.02.2020 kl. 13:52
Catharina von Schoultz

Möt Livslärds bloggare Cati von Schoultz

Cati von Schoultz är rektor vid Akan i Borgå.Läs mera »
24.02.2020 kl. 13:28
Närbild

Folkhögskolorna i närbild

Finlandssvenska folkhögskolor förr och nu.Läs mera »
24.02.2020 kl. 12:57
Marie och Henrika på EDUCA2020

Vad vi lärde oss av att stå i rampljuset

EDUCA-mässan är över och kvar står vi med några vita stearinljus och några tändsticksaskar.Läs mera »
21.02.2020 kl. 13:29
Siv Ekström

Möt Livslärds bloggare Siv Ekström

Siv Ekström är rektor vid Medborgarinstitutet i Mariehamn. Läs mera »
17.02.2020 kl. 12:54
Foto Kristoffer Åberg/ÖN

Borgå folkakademi erbjuder heltidsstudier i musik

Sedan Peik Holländer anställdes på Borgå folkakademi (i folkmun Akan) har det satsats på musik. Läs mera »
17.02.2020 kl. 11:10
Martin Näse

Möt Livslärds bloggare Martin Näse

Denna vecka möter du Martin Näse som arbetar i Kronoby.Läs mera »
10.02.2020 kl. 15:37
Seminariet var välbesökt, och många deltag också på distans.

Valideringens många ansikten

Efter besök runt om i Europa är nuläget för validering av nyanlända mycket klarare, och nästa steg har identifierats.Läs mera »
07.02.2020 kl. 13:40