67632.jpg

Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?

11.02.2019 kl. 15:46

"Vi måste se till att var och en har möjlighet att utveckla sin kompetens i alla livssituationer. Dessa riktlinjer utstakar företrädare för den högsta ledningen inom utbildningen, arbetslivet och statsförvaltningen i sitt gemensamma ställningstagande.

Mot kompetensens tid -publikation (Kohti osaamisen aikaa) och dess fyra teser inkluderar visionen om det livslånga lärandets långsiktiga utveckling. Efter riksdagsvalet i vår hoppas man att ämnet blir centralt i nästa regeringsprogram." (STT info, 7.2.2019)

1 Vi lär oss genom hela livet

  • Utbildningen måste vara flexibel, mångsidig och kunna svara mot uppkomna behov snabbt
  • Alla ska ha förutsättningar att delta i kompetenshöjande verksamhet
  • Handledning av studerande blir central då man ska lotsas mellan olika utbildningar och inlärningsarenor (det här är redan ett faktum inom fri bildning vad gäller invandrarundervisningen men blir nu också aktuell för andra grupper som är utanför arbetslivet)
  • Valideringen blir viktig både ifråga om erkännande av tidigare inlärt men också ifrågan om ny kunskap. Det är inte enbart kunskap som ska valideras utan också färdigheter
  • Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa flexibla, inspirerande och mångsidiga sätt att lära sig genom livet? Vi jobbar inom fri bildning redan en del med digitaliseringen och de utmaningar den för med sig. Det vi kanske lite mer kunde fokusera på är att hitta innovativa möjligheter att använda digitaliseringens möjligheter i vår undervisning.

2 Grundläggande färdigheter och allmänbildning är till för alla

  • Hur kan vi främja vuxnas förutsättningar att komplettera sina grundläggande färdigheter och digitala kompetenser?
  • Konsten, kulturen, idrotten har en viktig roll för individens personliga utveckling men också för allmänbildningen.

3 Lärandet förnyar arbetslivet och arbetslivet lärandet

  • Har fria bildingen en roll här? Vilken är den?
  • Hur kan vi samarbete med arbetsliv och t.ex. yrkesutbildningen?

4 Finland når framgång genom kunnande och komptens

  • Lärandet är mycket mer än bara det som sker inom vårt skolsystem. Vi behöver luckra upp våra stela utbildningstrukturer samt inse att inlärning och lärande sker på många olika arenor under våra liv.

Sitras treåriga projekt "Osaamisen aika - Kompetensens tid" inleddes i oktober 2018 och 7.2 ordnades ett publikationstillfälle som webinarie där projektets fyra teser presenterades.

Läs mer

 

67771_t.jpg

Omställningsrörelsen har kommit till Nykarleby

19.02.2019 kl. 08:12
67379_t.jpg

Riksdagens revisionsutskott: Fritt bildningsarbete har en viktig roll vid integration av nyanlända

Riksdagens revisionsutskott har publicerat sitt betänkande i hur integrationen fungerar i Finland. I betänkandet anser man att det behövs göra stora förändringar inom integrationspolitiken. Betänkandet innehåller 11 förslag till ställningstagande. Läs mera »
25.01.2019 kl. 10:00
67252_t.jpg

Planeringslärare sökes till Kyrkslätt

17.01.2019 kl. 11:48
67142_t.jpg

Nya studiemöjligheter för arbetslösa

Just före jul ratificerade Sauli Niinistö en korrigering i lagstiftningen som underlättar studier.Läs mera »
09.01.2019 kl. 13:32
67141_t.jpg

Bli bättre på det digitala

Nu kan du som arbetar inom fri bildning ansöka om pilotpengar för att digitalisera er verksamhet.Läs mera »
09.01.2019 kl. 12:14
67054_t.jpg

Folkhälsan leder barnläger i Kina

03.01.2019 kl. 09:25
66453_t.jpg

De finlandssvenska integrationsdagarna 2018

Bildningsalliansen ordnade tillsammans med Folktinget och Hanaholmen De finlandssvenska integrationsdagarna för tredje gången.Läs mera »
23.11.2018 kl. 12:49
66190_t.jpg

Hand i hand i Valkeakoski

I Valkeakoski koordinerar två enheter som tillhör utbildnings- och välfärdscentret, institutet Valkeakoski-opisto och stadsbiblioteket, tillsammans ett partnerskapsprojekt, där man utvecklar tjänster och lärmiljöer för livslångt lärande för kommuninvånarna.Läs mera »
07.11.2018 kl. 12:15
66171_t.jpg

Kompetensmärken på arbis

Nu är de här, Helsingfors arbis första Open Badges.Läs mera »
06.11.2018 kl. 19:03
66169_t.jpg

Första utfärden till Digitalien

Nu har resan startat! Läs mera »
06.11.2018 kl. 16:54
66168_t.jpg

Digitalt i Vasa

Nätverket All Digital Week har nu börjat på allvar också i Vasa.Läs mera »
06.11.2018 kl. 16:49
65841_t.jpg

Biträdande rektor till Raseborgs Kulturinstitut

Ett sällsynt tillfälle finns nu inom fria bildningen i Raseborg. Läs mera »
16.10.2018 kl. 22:13
65835_t.jpg

Kronoby folkhögskola utbildar blivande poliser - ny utbildning i samarbete med polisyrkeshögskolan

Den som vill bli polis kan framöver gå en utbildning vid folkhögskolan Kvarnen i Kronoby.Läs mera »
16.10.2018 kl. 15:11
65759_t.jpg

Nu finns det nordiskt igen

I september nystartade NVLs nyhetsbrev. Läs mera »
11.10.2018 kl. 10:10
65752_t.jpg

Populär projektturné i Österbotten

Över 70 deltagare från fria bildningen och tredje sektorn deltog i 4 regionala projektträffar.Läs mera »
10.10.2018 kl. 18:00