Aktuellt

54851_t.jpg

Deltagare i kursen Vardags-IT om statens digitala postlådor som införs nästa år.

Staten går över till digital postgång om ett drygt år. Medborgarna får en digital postlåda dit all statlig post från Folkpensionsanstalten, Trafikverket och Skatteverket ska landa i framtiden.Läs mera »
17.11.2016 kl. 10:00
54745_t.jpg

De genomsnittliga priserna per enhet för 2017 för slogs fast

Statsrådet avlät på torsdagen en förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2017Läs mera »
10.11.2016 kl. 15:40
54703_t.jpg

Få anmärkningar för Finland i EU-kommissionens utbildningsöversikt

Utbildningsöversikten Education and Training Monitor 2016 granskar samhälleliga utmaningar inom utbildningssektorn som hänför sig till bland annat migrationen, befolkningsförändringarna och kunskaperna. Vad gäller Finland uttryckte kommissionen oro över nedskärningarna inom utbildningen och skillnaderna i studieresultaten. Läs mera »
09.11.2016 kl. 08:33
54692_t.jpg

En mycket vävkunnig man

08.11.2016 kl. 15:14
54691_t.jpg

Bristande IT-kunskaper i alla åldrar - stor klyfta mellan hög- och lågutbildade

Många finländare står utanför det moderna IT-samhället på grund av att deras kunskaper om datorer och internet är begränsade. Det här kan få allvarliga konsekvenser. Forskare efterlyser nu mer utbildning om digital teknik.Läs mera »
08.11.2016 kl. 15:00
54685_t.jpg

Kvarnen får 400 000 euro för byggprojekt

08.11.2016 kl. 13:13
54674_t.jpg

Nordisk utbildning ska erkännas

De nordiska utbildnings- och kulturministrarna har uppdaterat en deklaration som ska säkerställa att de nordiska länderna och självstyrande områdena arbetar för att kvalifikationer för högre utbildning från ett nordiskt land erkänns av de andra.Läs mera »
07.11.2016 kl. 12:23
54519_t.jpg

Integration på svenska i Åboland från och med hösten 2017?

Arbetet med att ordna integration på svenska i Åboland framskrider. Ifall planerna blir verklighet kan invandrare i Åboland få integration på svenska tidigast hösten 2017.Läs mera »
31.10.2016 kl. 14:05
54406_t.jpg

Folkhälsan Utbildning inledde samarbetsförhandlingar

Folkhälsan Utbildning Ab inledde måndag 24.10.2016, samarbetsförhandlingar med hela personalen inom yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning Läs mera »
25.10.2016 kl. 09:22
54403_t.jpg

Nutukkaprogrammet uppmärksammades!

25.10.2016 kl. 05:25
54386_t.jpg

Referensram i åtta nivåer för examina och övriga samlade kompetenser

Regeringen föreslår en ny referensram för examina och övriga samlade kompetenser. Läs mera »
24.10.2016 kl. 09:24
54277_t.jpg

Ny rektor till Arbis i Vasa

Rekryteringen av en ny arbisrektor kan börja meddelar Vasabladet. Stadsstyrelsen gav efter omröstning klartecken för ansökningsförfarandet.Läs mera »
18.10.2016 kl. 09:29
54264_t.jpg

9 miljoner euro till läroavtalsutbildning och till att utveckla yrkesutbildning för invandrare

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har delat ut totalt 9,2 miljoner euro i statsbidrag för 2016-2017Läs mera »
17.10.2016 kl. 12:03