Nätverket inkludera ännu flera (Finland)

Vi vill ha fler finlandssvenskar på nätet. Vi vill minska på den digitala klyftan och ge människor i Finland en chans att vara delaktiga också digitalt. Därför startar vi nätverket Inkludera Flera. Vi är inspirerade av det svenska digidel-projektet, och vill åstadkomma något liknande i Finland. Nätverket är öppet för alla som vill vara med, det enda som krävs är att man ställer upp på nätverkets gemensamma målsättningar.
Vår första målgrupp är seniorer. I den internationella jämförelsen av färdigheter hos vuxna visade det sig att finländare som är äldre än 55 har svårt att hantera den digitala utmaningen.
Inkludera flera är ett finlandssvenskt talkoarbete. Det är ett öppet nätverk som bjuder in kommuner, intresseorganisationer och aktivister till ett samarbete.
Vi ordnar informationsträffar, utmaningar, seminarier och kampanjer för att nå vårt mål. Vi ordnar inte själva utbildning, det gör arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, folkhögskolor, bibliotek, föreningar, organisationer och andra.

Nätverkets verksamhet koordineras av en arbetsgrupp. 

Verksamhet 2016

Se material, presentationer och annat från vår nationella kick-off-träff i Helsingfors i april 2016 HÄR

Hösten/vintern 2016 åker vi på studiebesök till Stockholm. Mer info snart!

Hösten 2016 producerar vi guider för hur arbisar, mediar, bibliotek, lokala pensionärsföreningar och andra lokala aktörer kan samarbeta.

Mer info

Nätverkets hemsida: inkluderaflera.fi
Diskutera digital delaktighet på twitter, använd #inkluderaflera
Vi finns också på Facebook: http://www.facebook.com/InkluderaFlera

Nätverket fick stöd 2014-2015 av Undervisnings- och Kulturministeriet, och nya projektmedel 2016-2017.